Głośność:    
  
Prędkość: 0%   

support | zygi | ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15

Voice Article Reader TTS Voice Article Reader

  Słuchanie to nowoczesne czytanie! Wklej tekst i wciśnij przycisk "start" :-)